Skip to main content

INSEC 2017 - Warszawa 15-16 Listopad 2017

INSEC 2017

INSEC 2017 - Warszawa 15-16 Listopad 2017

INSEC 2017 to wydarzenie odbywające się w dwudniowej formule wystawowo-konferencyjnej, pozwalającej z jednej strony zaprezentować w ramach paneli dyskusyjnych cele, priorytety oraz osiągnięcia procesu modernizacji służb mundurowych na tle doświadczeń z Polski i zagranicy, ale także stworzyć możliwość pokazania zaawansowanych technologii przeznaczonych do wykorzystania w systemie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego w warunkach pełnej transparentności.

Na wystawę i konferencję zaproszeni zostaną:

  • Dowódcy i kierownicy jednostek organizacyjnych w służbach i formacjach podległych MSWiA
  • Najważniejsi przedstawiciele innych formacji i instytucji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz ochroną infrastruktury krytycznej,
  • Parlamentarzyści,
  • Kluczowi dla tej tematyki przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej,
  • Przedstawiciele wiodących ośrodków naukowo badawczych ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków szkoleniowych służb podległych MSWiA
  • Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz firm i instytucji o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
  • Przedstawiciele zagranicznych służb o podobnym profilu działalności