Skip to main content

XIV WARSZAWSKIE DNI ULTRASONOGRAFICZNE – DIAGNOSTYKA I TERAPIA W GINEKOLOGII

XIV WARSZAWSKIE DNI ULTRASONOGRAFICZNE – DIAGNOSTYKA I TERAPIA W GINEKOLOGII

Ultrasonografia ginekologiczna w porównaniu z wykorzystaniem jej w perinatologii jest traktowana marginalnie, często z pewnym lekceważeniem. Dość porównać czy ilość monografii, czy proporcję objętości w podręcznikach. A przecież to podstawowa metoda obrazowa w ginekologii, kwalifikacje do zabiegów czy operacji, rodzaj wykonywanych procedur w ogromnej mierze  opierają się na wyniku badania ultrasonograficznego...

http://wdu.alltus.pl/