Przejdź do treści

O nas

REAGO TRAINING to  podmiot zajmujący się dostarczaniem rozwiązań z zakresu różnych rodzajów symulacji  oraz szkoleń specjalistycznych dedykowanych dla różnych grup zawodowych.

POLITYKA JAKOŚCI REAGO TRAINING Sp. z o.o.

REAGO TRAINING Sp. z o.o. skupia się na zaspokajaniu potrzeb i wymagań naszych klientów, a także zaspokajaniu ich oczekiwań poprzez:

 • Promowanie i praktyczne wykorzystanie nowoczesnej wiedzy w zakresie edukacji i symulacji.
 • Zapewnienie najlepszej oferty produktowej i usług doradczych.
 • Zapewnienie dostępu do najnowszych rozwiązań sprzętowych.
 • Posiadanie doświadczonego i miłego personelu.
 • Przestrzeganie obowiązujących standardów, wytycznych naukowych i przepisów prawnych.
 • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Osiągnięcie celów REAGO TRAINING Sp. z o.o. odbywa się poprzez:

 • Głęboką analizę potrzeb klienta.
 • Z uwzględnieniem przekonania, że jakość i wizerunek firmy muszą być reprezentowane przez każdego pracownika i przy każdej okazji kontaktu z klientem.
 • Partnerstwo z wiodącymi firmami na świecie, organizacjami i towarzystwami naukowymi.
 • Wybór sprawdzonych i niezawodnych dostawców oraz podwykonawców, pracujących z nami w dążeniu do zaspokojenia potrzeb klienta.
 • Systematyczne szkolenia zawodowe dla personelu.

Świadomi zakresu i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a także kontekstu, w jakim Spółka funkcjonuje, podejmujemy działania zmierzające do dostarczania wyrobów zgodnych z oczekiwaniami i wymaganiami klientów oraz spełnienia potrzeb i oczekiwań istotnych stron zainteresowanych.

W prowadzonej przez REAGO TRAINING Sp. z o.o. działalności kierujemy się przede wszystkim literą prawa, wobec tego zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych krajowych, jak i międzynarodowych, a także innych przepisów, które są związane z prowadzoną przez nas działalnością.

Nasze doświadczenie oraz zdobyta w tym czasie wiedza pozwalają nam dostarczać wyroby, spełniające wymagania naszych klientów. Wiedza oraz doświadczenie pozwalają analizować ryzyko związane z naszymi działaniami oraz minimalizować je na każdym etapie realizacji kontraktów.

Doskonalenie naszego systemu jest dla nas priorytetem, dlatego też na bieżąco monitorujemy wszystkie zdefiniowane w Spółce procesy i na bieżąco reagujemy w przypadku stwierdzonych niezgodności.