Przejdź do treści

HPS - Human Patient Simulator

Fizjologia na której możesz polegać

Inspirujący, ekscytujący, HPS to geniusz który wszystko rozpoczął. Debiutując na rynku w 1996, HPS wyznaczył standardy dla symulacji wysokiej wierności najbardziej zaawansowaną na świecie fizjologią. HPS jest tak prawdziwy, że rozpoznaje realne gazy anestezjologiczne i medyczne. Stworzony do znieczuleń i intensywnej opieki medycznej, z prawdziwą wymianą O2 i CO2 aby podkreślić realną fizjologię i wyrafinowanie. HPS łączy się z prawdziwym monitorem pacjenta i wspiera wentylację mechaniczną co zwiększa realizm symulacji. Natomiast jeżeli potrzebujesz szeroki zakres funkcji bez modułu anestezjologicznego, CAE oferuje wersję Health and Science która łączy czynności pielęgniarskie, intensywną terapię i medycynę ratunkową. Każdy model HPS zawiera 50 symulowanych przypadków medycznych, przez co spędzasz mniej czasu pisząc scenariusze, a więcej integrując symulację medyczną ze swoim życiorysem.


Zestawienie Parametrów

Drogi oddechowe i oddychanie

 • Wentylacja przez usta i nos
 • Ustawienie stężenia tlenu podczas wentylacji workiem samorozprężalnym oraz przy oddechu spontanicznym z fizjologiczną reakcją i detekcją wentylacji
 • Uniesienie brody/wysunięcie żuchwy
 • Wywołanie obrzęku języka z regulacją jego natężenia (brak, połowiczy, znaczny obrzęk)
 • Wywołanie niedrożności dróg oddechowych
 • Wywołanie kurczu krtani
 • Odbarczenie odmy opłucnowej igłą w 2 przestrzeni międzyżebrowej
 • Niedrożność oskrzela prawego i/lub lewego – ustawiana niezależnie w oprogramowaniu
 • Detekcja intubacji prawego oskrzela
 • Detekcja wentylacji workiem samorozprężalnym lub respiratorem z unoszeniem klatki piersiowej
 • Pomiar kapnografii – realny wydechowy CO2 z możliwością regulacji stężenia i pomiaru prawdziwym sprzętem
 • Saturacja – mierzona prawdziwym sprzętem
 • Możliwość regulacji poziomu saturacji zsynchronizowane z monitorem pacjenta
 • Obustronne i jednostronne unoszenie/opadanie klatki piersiowej podczas oddechu
 • Oddech spontaniczny z regulacją stosunku wdechu do wydechu
 • Objętość wewnątrzopłucnowa z możliwością ustawiania w zakresie 0 – 2500 ml dla prawej i lewej strony – symulacja odmy opłucnowej
 • Regulacja poziomu tlenu we wdychanym powietrzu
 • Drenaż klatki piersiowej z regulowanym wypływem płynu w ml/min oraz czasem trwania
 • Symulacja wypływu powietrza z regulacją jego natężenia z drenażu klatki piersiowej
 • Regulowana podatność płuc
 • Pojemność zalegająca płuc z regulacją wartości w ml
 • Regulowany opór oskrzelowy
 • Ustawienie stężenia i frakcji wdychanych anestetyków oraz ich stężenia w pęcherzykach płucnych
 • Wsparcie dla asynchronicznej wentylacji mechanicznej
 • Ustawienie PEEP w zakresie 0 – 25 mmH2O
 • Odgłosy oddechowe płuc słyszalne na całych płucach z przodu i z tyłu kontrolowane niezależnie – prawidłowe, trzeszczenia, ściszone, bulgotanie, tarcie opłucnej, furczenia, świsty z regulacją głośności
 • Wirtualny pomiar ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej cewnikiem Swana – Ganza - monitorowanie wydolności serca
 • Objętość wewnątrzopłucnowa z możliwością ustawiania w zakresie 0 – 2500 ml dla prawej i lewej strony – symulacja odmy opłucnowej
 • Regulowana pojemność klatki piersiowej
 • Regulowany współczynnik oporu klatki piersiowej i oskrzeli

Serce i układ krążenia

 • Defibrylacja standardowymi defibrylatorami
 • Kardiowersja
 • Stymulacja przezskórna, z użyciem elektrod samoprzylepnych
 • Stymulacja systemowa – ustawienie częstości stymulacji w zakresie 0 – 120 bpm
 • Ustalenie progu stymulacji w zakresie 0 – 190 mA
 • Iniekcja zimnego płynu – pomiar pojemności minutowej
 • Regulacja częstości akcji serca w zakresie 30 – 220 bpm
 • Ustawienie rzutu serca w zakresie 0 – 30 L/min z fizjologiczną odpowiedzią
 • Baza rytmów serca – 69 rytmów
 • Możliwość ustawienia PEA dla każdego rytmu
 • Obrazowanie przebiegu 12 odprowadzeniowego EKG na monitorze pacjenta
 • Monitorowanie EKG prawdziwym sprzętem z 4 miejscami do przymocowania elektrod – RA, LA, RL, LL
 • Pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową i „na palec” modyfikowanym mankietem
 • Obustronne tętno: szyjne, ramienne, promieniowe, udowe, podkolanowe, piszczelowe tylne i grzbietowe stopy z możliwością wyłączenia obwodowego tętna niezależnie dla każdego miejsca
 • Ośrodkowe ciśnienie żylne (CVP) – zakres regulacji: 10 – 25 mmHg skurczowe i rozkurczowe
 • Ustawienie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w tętnicy płucnej (PAP) w zakresie 0 – 50 mmHg
 • Ustawienie ciśnienia zaklinowania (PCWP) w zakresie 10 – 100 mmHg
 • Przedwczesne skurcze serca (PVC) z możliwością ustawienia prawdopodobieństwa w zakresie 0 – 90%
 • Ustawianie stężenia CO2 i O2 we krwi z realną, fizjologiczną reakcją

Urazy i krwotoki oraz podaż płynów

 • Realna odpowiedź fizjologiczna na utratę płynów – wstrząs hipowolemiczny
 • Ustalenie objętości utraconej krwi w zakresie 0 – 6 litrów w ciągu wybranego czasu np. 3l w ciągu 30 minut lub jednorazowo np. pacjent utracił 3l krwi
 • Ustalenie objętości utraconego osocza w zakresie 0 – 6 litrów w ciągu wybranego czasu np. 3l w ciągu 30 minut lub jednorazowo np. pacjent utracił 3l osocza
 • Infuzja koloidów i krystaloidów – z regulacją objętości (0 – 6 litrów) w czasie
 • Infuzja ME
 • Infuzja krwi pełnej z regulacją objętości oraz czasu jej podawania
 • Perikardiocenteza z realnym wypływem płynu, połączone z fizjologią (odbarczenie płynu powoduje polepszenie pracy serca)
 • Krawienie – opcjonalne zestawy ran
 • Kończyny można rozłączać w kolanach aby symulować amputację
 • Wydzielanie płynu z oczu, ust i uszu

RKO

 • Analiza jakości RKO zgodna ze standardami AHA 2015
 • Czujnik prawidłowego ułożenia rąk, głębokości, częstości uciśnięć klatki piersiowej podczas resuscytacji
 • Wskaźnik relaksacji klatki piersiowej oraz wykres skuteczności RKO
 • Czujnik wentylacji rejestrujący: ilość wdmuchiwanego powietrza, objętość, stosunek wdechu do wydechu wentylację minutową
 • Defibrylacja, kardiowersja i stymulacja z wykorzystaniem prawdziwego sprzętu

Wkłucia

 • Wkłucia dożylne w dole łokciowym i grzbiecie dłoni prawej
 • Wkłucie centralne w żyłę szyjną oraz żyłę udową
 • Wkłucia doszpikowe - głowa kości ramiennej lewej

Neurologia

 • Oczy zamknięte lub otwarte, mruganie z regulowaną częstotliwością
 • Reakcja źrenic na światło - reagujące, rozszerzone oraz regulacja źrenicy w zakresie 2 – 8 milimetrów
 • Drgawki
 • Ustawienie ciśnienia śródczaszkowego
 • Wywołanie blokady nerwowo – mięśniowej (wyłączenie mięśni poprzecznie-prążkowanych) z realną, fizjologiczną odpowiedzią ciała
 • Ustawienie temperatury ciała w oprogramowaniu
 • Ustawienie temperatury krwi w oprogramowaniu

Układ moczowy i pokarmowy

 • Odgłosy perystaltyki osłuchiwane w 4 kwadrantach - hiporeaktywne, hiperreaktywne, prawidłowe i brak z regulacją głośności
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego
 • Regulowany z poziomu oprogramowania wypływ moczu
 • Wymienne genitalia

Leki

 • Automatycznie rozpoznaje ponad 50 dożylnych i wziewnych leków
 • Automatyczna reakcja na leki, zależna od dawki, skorelowana z czasem działania leku
 • Rozpoznawanie dawki i stężenia podczas podawania leku

Dźwięki i inne

 • Baza wgranych odgłosów i wypowiedzi w języku angielskim
 • Tony serca - Prawidłowe, S3, S4, S3 i S4, wczesny szmer skurczowy, szmer skurczowy, szmer późnoskurczowy, szmer pansystoliczny, szmer późnoskurczowy – z regulacją głośności
 • Szmery oddechowe (z przodu i z tyłu) kontrolowane niezależnie dla obu płuc – prawidłowe, trzeszczenia, ściszone, świsty z regulacją głośności
 • Ruchome stawy łokciowe, ramienne, kolanowe i udowe

Informacja ogólna

HPS-010 Anesthesia skład zestawu:

 • Symulator HPS
 • Komputer oraz „szafa” kontrolna
 • Oprogramowanie Muse
 • Zaawansowany system rozpoznawania leków
 • W pełni funkcjonalny interfejs monitora
 • Komputer instruktora
 • 6 profilów pacjenta
 • 60 symulowanych przypadków medycznych (SCE)
 • 4 licencje do pisania scenariuszy
 • Edytor farmakologii
 • Biblioteka farmakologii
 • 2 miejsca na kurs Core Education Course CAE Healthcare
 • Instalacja
 • Elektroniczna instrukcja obsługi
 • Plan asekuracyjny CAE – obsługa klienta oraz obsługa techniczna wraz z programem Training for life z możliwością odnowienia

Opcje dla HPS-010

 • System anestezjologiczny
 • Akcesoria i sprzęt do gazów
 • Sprzęt do interfejsu monitora pacjenta
 • Kompresor do pomieszczenia
 • Elektrody samoprzylepne typu combo
 • Zestaw do krwotoków
 • Monitor pacjenta TouchPro
 • PediaSIM HPS plug and play

HPS-020 Health Sciences skład zestawu:

 • Symulator HPS
 • Komputer oraz „szafa” kontrolna
 • Oprogramowanie Muse
 • Monitor pacjenta TouchPro
 • Komputer instruktora
 • 6 profilów pacjenta
 • 60 symulowanych przypadków medycznych (SCE)
 • 4 licencje do pisania scenariuszy
 • Biblioteka farmakologii
 • 2 miejsca na kurs Core Education Course CAE Healthcare
 • Instalacja
 • Elektroniczna instrukcja obsługi
 • Plan asekuracyjny CAE – obsługa klienta oraz obsługa techniczna wraz z programem Training for life z możliwością odnowienia

Opcje dla HPS-020

 • Zaawansowany system rozpoznawania leków
 • Laptop instruktora
 • Perikardiocenteza
 • Diagnostyczne nakłucie jamy brzusznej i aspiracja płynu DPL
 • Edytor farmakologii
 • Kompresor do pomieszczenia
 • Elektrody samoprzylepne typu combo
 • Zestaw do krwotoków
 • PediaSIM HPS plug and play

Wymiary

 • Symulator HPS: 180 cm, 34 kg
 • PediaSIM HPS: 122 cm, 17 kg
 • Zakres temperatur pracy: 5oC – 40oC
 • Wilgotność: 0 – 90% niekondensująca
 • „Szafa” kontrolna HPS: 108cm x 69cm x 71cm
 • Długość kabli: 365 cm
Zdjęcia produktów

Zadaj pytanie

Twój telefon