Przejdź do treści

Lucina - Symulator na każdy etap porodu

Lucina - Symulator na każdy etap porodu

Bezkonkurencyjny realizm i różnorodność dla porodu prawidłowego oraz powikłań.

CAE Lucina – pozwala na ocenę Pacjenta w pierwszym okresie porodu, symulację prawidłowego i trudnego porodu, transport i resuscytację kobiety ciężarnej – wszystko w jednym, bezprzewodowym symulatorze. Lucina reaguje na manewry położnicze oraz interwencje klinicznie automatycznie dzięki modelowanej i zweryfikowanej fizjologii, zintegrowanej z fizjologią dziecka. Lucina oferuje najbardziej kompletny trening w dystocji barkowej oraz wentylacji mechanicznej. Możliwość zmiany w pacjentkę nieciężarną dodatkowo wzbogaca symulację.


Zestawienie Parametrów

Funkcje położnicze

 • Wbudowany moduł fizjologiczny kobieta-noworodek wpływający na parametry życiowe matki oraz stan dziecka po i w trakcie porodu
 • Wymiary rodzącej idealnie odwzorowujące prawdziwą kobietę
 • Realistyczny kanał rodny z szyjką macicy oraz wyczuwalnymi kolcami kulszowymi, umożliwiający ruchy noworodka (np. obrót)
 • Realny, pełny ruch szyi oraz w stawach: ramiennych, łokciowych, nadgarstkowych, biodrowych, kolanowych i skokowych
 • Możliwość umieszczenia symulatora w różnych pozycjach: siedzącej, litotomijnej, półsiedzącej, półleżącej oraz kolankowo - łokciowej
 • Umieszczenie w pozycji kolankow-łokciowej możliwe dzięki specjalnej pokrywie brzusznej
 • Umieszczenie symulatora w pozycji na boku (około 30 stopniowe nachylenie) z rejestracją w oprogramowaniu
 • Automatyczna rejestracja (zapis w logu) ułożenia symulatora w pozycji Trendelenburga oraz leżącej
 • Wykonanie znieczulenia zewnątrzoponowego z podażą płynów i aspiracją
 • Badanie chwytami Leopolda
 • Wykonanie badania ginekologicznego – w zestawie wymienne szyjki macicy o różnym stopniu rozwarcia
 • Częstotliwość i długość trwania skurczy regulowana poprzez oprogramowanie
 • Możliwość wyczucia skurczy macicy w badaniu palpacyjnym brzucha
 • Osłuchiwanie tętna płodu w 5 lokalizacjach w zależności od położenia noworodka z regulacją głośności
 • Obrotowy, kontrolowany zdalnie mechanizm porodowy w postaci pierścienia z pneumatycznym chwytem noworodka umożliwiający realne ruchy oraz przyjęcie porodu z pełnym zakresem manewrów przy wyciąganiu dziecka
 • Dystocja barkowa – realistyczny ruch płodu z cofnięciem i zablokowaniem górnego barku
 • Wykonanie manewru McRoberts’a z automatyczną rejestracją i odpowiedzią w postaci kontynuacji porodu
 • Wykonanie ucisku nadłonowego jako element rozwiązujący dystocję z automatyczną rejestrację i kontynuacją porodu
 • Manewr Zavanelliego z automatyczną detekcją i kontynuacją porodu
 • Wykonanie manewru Rubina oraz manewru rotacyjnego Woodsa jako rozwiązanie dystocji barkowej
 • Poród tylnego barku podczas dystocji barkowej
 • Przeprowadzenie porodu główkowego i pośladkowego
 • Poród kleszczowy oraz przy zastosowaniu próżnociągu
 • Realistyczne łożysko: kompletne/niekompletne bez widocznych elementów łączących jego części (klamry, żepy)
 • Pępowina o odwzorowanej anatomii, z możliwością nacinania

Noworodek

 • Zakres ruchu w stawach ramiennych, łokciowych, biodrowych, kolanowych i skokowych
 • Ruchoma szyja z czujnikiem ciągnięcia i automatyczną rejestracją (w Niutonach)
 • Noworodek bez widocznych łączeń i otworów na głowie i pośladkach
 • Rzeczywiste wymiary noworodka bazowane na siatce centylowej WHO
 • Wyczuwalne ciemiączko i szew strzałkowy
 • Odsysanie dróg oddechowych
 • Płacz o różnym natężeniu oraz regulacji głośności
 • Przewidywana skala APGAR w 1 i 5 minucie po porodzie bazowana na module fizjologicznym i zależna od działań uczestników symulacji – wyświetlana w oprogramowaniu sterującym

Krwotoki i podaż płynów

 • Krwotok poporodowy z pojemnością 2 litrów
 • Krwawienie z macicy o różnym natężeniu w tym klasy III (wstrząs hipowolemiczny)
 • Atonia macicy
 • Oburęczny ucisk macicy oraz jej masaż z automatyczną detekcją
 • Krwotok ustaje przy skutecznym masażu
 • Wyinicjowanie macicy
 • Tamowanie krwawienia poprzez umieszczenie balonu wewnątrz macicy oraz wykonanie tamponady
 • Możliwość symulacji krwotoku z poziomu oprogramowania z regulacją utraty płynów a także symulacją podaży koncentratu krwinek czerwonych oraz krwi.
 • Obustronny dostęp dożylny

Drogi oddechowe i oddychanie

 • Realistycznie odwzorowane drogi oddechowe z językiem, łamiącymi się zębami, nagłośnią, wejściem do krtani
 • Funkcja odchylenia głowy, unoszenie brody i wyluksowanie żuchwy.
 • Zaawansowane płuca ze wsparciem wentylacji mechanicznej i respiratorami
 • Obustronne lub jednostronne regulowane unoszenie klatki piersiowej przy oddechu oraz sztucznej wentylacji
 • Stosowanie sprzętu do udrażniania dróg oddechowych – rurki ustno i nosowogardłowe, maska krtaniowa, rurka krtaniowa, i-Gel, rurka intubacyjna
 • Funkcja intubacji wraz z detekcja zbyt głębokiego umieszczenia rurki – z automatyczną rejestracją i wyłączeniem lewego płuca
 • Intubacja przełyku
 • Zdalne wywołanie niedrożności oskrzeli oddzielnie dla płuca prawego i lewego
 • Realistyczny ruch klatki piersiowej podczas oddechu i wentylacji
 • Wentylacja dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym
 • Ustawienie stężenia wdychanego tlenu wraz z realną odpowiedzią fizjologiczną
 • Programowalne objętości oddechowe i ilość oddechów/min
 • Ustawienie dźwięków oddechu z regulacją głośności(prawidłowy, stridor itp)
 • Osłuchiwanie płuc w 4 miejscach z przodu i 4 z tyłu klatki piersiowej
 • 7 różnych szmerów pęcherzykowych z regulacją głośności ustawianych oddzielnie dla każdego z płuc lub jednocześnie dla obu

Serce i układ krążenia

 • Możliwość 4- odprowadzeniego monitorowania EKG z użyciem rzeczywistego sprzętu
 • Wykonanie 12 odprowadzeniowego EKG z poziomu oprogramowania na monitorze pacjenta
 • Osłuchiwanie serca w 4 miejscach z możliwością ustawienia szmerów (9 różnych) oraz ich głośności
 • Wyczuwalne tętno zależne od ciśnienia krwi, zsynchronizowane z EKG wraz z automatyczną rejestracją początku i końca jego pomiaru
 • Miejsca badania tętna: tętnice szyjne, ramienne, promieniowe oraz grzbietowe stopy
 • Możliwość ustawienia ciśnienia krwi i częstości akcji serca, pomiar ciśnienia z użyciem modyfikowanego mankietu na obu rękach
 • Ustawienie rzutu serca z reakcją fizjologiczną
 • Wybór z ponad 60 rytmów pracy serca z możliwością ustawienia PEA oraz PVC z prawdopodobieństwem jego wystąpienia

RKO

 • Czujnik prawidłowego ułożenia rąk, głębokości, częstości uciśnięć klatki piersiowej podczas resuscytacji
 • Wskaźnik relaksacji klatki piersiowej oraz wykres skuteczności RKO
 • Czujnik wentylacji rejestrujący: ilość wdmuchiwanego powietrza, objętość, stosunek wdechu do wydechu wentylację minutową
 • Defibrylacja, kardiowersja i stymulacja z wykorzystaniem prawdziwego sprzętu

Neurologia

 • Oczy z regulacją częstości mrugania
 • Możliwość ustawienia szerokości źrenic oraz ich reaktywności i czasu reakcji na światło dla obu oczu jednocześnie lub niezależnie dla każdego z nich
 • Spontaniczny ruch oczu w prawo i lewo
 • Możliwość wywołania objawu żółtaczki – żółty kolor oczu symulujący niewydolność wątroby kobiety ciężarnej
 • Ustawienie zaćmy oraz przekrwionych oczu dla rozszerzenia możliwości symulacji np. o osobę starszą
 • Wywołanie blokady nerwowo-mięśniowej – wyłączenie mięśni poprzecznie prążkowanych z fizjologiczną reakcją (ustanie oddechu, spadkiem saturacji, zamknięciem oczu i innymi)
 • Możliwość wywołania drżenia palców i rąk z automatycznym, szybkim mruganiem
 • Mowa: wgrane frazy i odgłosy o regulowanej głośności wybierane z poziomu oprogramowania
 • Funkcja przeprowadzenia symulowanej rozmowy z Pacjentem dzięki dwukierunkowej transmisji dźwięku

Układ moczowy i pokarmowy

 • Cewnikowanie pęcherza moczowego
 • Drożna odbytnica do ćwiczeń wykonywania lewatywy, czopków

W zestawie

 • Symulator rodzącej
 • Symulator noworodka
 • Płód do badań chwytami Leopolda
 • 2 pokrywy brzuszne: porodowa i miękka
 • Macica do symulacji krwotoków
 • Różne szyjki macicy do badania ginekologicznego umożliwiające rozszerzenie symulacji
 • Laptop z oprogramowaniem instruktora
 • Monitor Pacjenta – dotykowy komputer All-in-one
 • System sterowania Symulatorem MUSE – z realnym modułem fizjologicznym
 • 3 profile pacjenta
 • 10 scenariuszy
 • 4 licencje na oprogramowanie do pisania scenariuszy do zainstalowania na dowolnym komputerze
 • Elektroniczna instrukcja obsługi

Inne:

 • Dodatkowa bateria
 • Dodatkowe szyjki macicy montowane w symulatorze umożliwiające rozszerzenie symulacji o badanie ginekologiczne
 • Pokrywa brzuszna kobiety nie będącej w ciąży – płaski brzuch
 • System do rejestracji audio-video oraz debriefingu

Informacja ogólna

Skład zestawu:

 • Symulator kobiety i noworodka
 • Płód do chwytów Leopolda
 • 2 brzuchy – porodowy i poporodowy
 • Macica poporodowa
 • Szyjki macicy o różnym stopniu rozwarcia do badania ginekologicznego
 • Jednostka sterująca – 2 opcje urządzeń do wyboru
 • Oprogramowanie Muse
 • TouchPro- bezprzewodowy monitor pacjenta
 • 3 profile pacjenta
 • 10 Symulowanych przypadków medycznych (SCE):
 • Poród prawidłowy
 • Poród z użyciem przyrządów położniczych
 • Tachykardia płodu w wyniku gorączki matki
 • Poród pośladkowy
 • Depresja układu nerwowego dziecka w wyniku podania leków narkotycznych matce
 • Dystocja barkowa
 • Krwotok poporodowy w wyniku atonii macicy
 • Zatrzymanie krążenia rodzącej
 • Rzucawka
 • Wypadnięcie pępowiny
 • 4 licencje do pisania scenariuszy
 • Plan asekuracyjny CAE – obsługa klienta oraz obsługa techniczna wraz z programem Training for life z możliwością odnowienia
 • Elektroniczna instrukcja obsługi


Opcjonalnie:

 • Dodatkowe baterie i ładowarka
 • Całkowicie i częściowo wyinicjowana macica
 • Dodatkowe szyjki macicy do badania ginekologicznego
 • Pokrywa brzucha umożliwiająca ułożenie w pozycji kolankowo – łokciowej
 • Moduł kobiety nie ciężarnej z 5 symulowanymi przypadkami medycznymi (SCE):
 • Ostra, chroniczna niewydolność serca
 • Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)
 • Sepsa z niskim ciśnieniem
 • Udar z terapią trombolityczną
 • Wstrząs hipowolemiczny w wyniku wypadku komunikacyjnego

Wymiary:

 • Symulator kobiety: 175cm x 56cm x 38cm, 50 kg
 • Symulator noworodka: 48cm x 15cm x 11,5cm, 2,5 kg

Zadaj pytanie