Przejdź do treści

PediaSIM - Zaawansowany symulator pediatryczny do medycyny ratunkowej

PediaSIM - Zaawansowany symulator pediatryczny do medycyny ratunkowej

Ponieważ dzieci to nie mali dorośli

PediaSIM dostarcza zaawansowanego treningu pediatrycznego, uczestnicy symulacji mogą doskonalić pracę w zespole i komunikację. PediaSIM reprezentuje 6-letniego pacjenta z funkcjami urazowymi, pielęgniarskimi oraz z zakresu medycyny ratunkowej. Studenci mogą doskonalić zabiegi takie jak konikopunkcja, drenaż klatki piersiowej i zabezpieczanie dróg oddechowych.


Zestawienie Parametrów

Drogi oddechowe i oddychanie

 • Anatomicznie prawidłowe drogi oddechowe wykonane na podstawie skanu TK prawdziwego dziecka
 • Wentylacja przez usta i nos workiem samorozprężalnym
 • Intubacja przez usta i nos z detekcją zbyt głębokiego umieszczenia rurki
 • Rozdęcie żołądka w przypadku intubacji przełyku
 • Stosowanie LMA, combitube, rurek krtaniowych i ustno-gardłowych do udrożnienia dróg oddechowych
 • Obrzęk języka z regulacją natężenia – brak, połowiczy, pełny obrzęk
 • Wywołanie kurczu krtani
 • Niedrożność dróg oddechowych
 • Wywołanie niedrożności oskrzeli dla obu płuc jednocześnie lub dla jednego z nich
 • Jednostronne odbarczenie odmy – zapis w logu i odpowiedź w postaci zmiany wymiany gazowej i mechaniki oddychania
 • Objętość wewnątrzopłucnowa dla płuca prawego i lewego z regulacją – symulacja odmy opłucnowej
 • Obustronny drenaż klatki piersiowej z wypływem płynu
 • Detekcja wentylacji workiem samorozprężalnym z unoszeniem klatki piersiowej
 • Obustronne i jednostronne unoszenie/opadanie klatki piersiowej podczas oddechu
 • Oddech spontaniczny
 • Możliwość regulacji poziomu saturacji zsynchronizowane z monitorem pacjenta
 • Ustawienie żylnego stężenia CO2
 • Oddech zsynchronizowany z ruchem klatki piersiowej
 • Szmery oddechowe: prawidłowe, trzeszczenia, świsty, ściszone
 • Wentylacja mechaniczna
 • Regulowana podatność płuc i podatności ściany klatki piersiowej
 • Regulowana pojemność klatki piersiowej
 • Regulowany opór oskrzelowy
 • Ustawienie stężenia i frakcji wdychanych anestetyków oraz ich stężenia w pęcherzykach płucnych
 • Wsparcie dla asynchronicznej wentylacji mechanicznej
 • Ustawienie PEEP 0 – 25 cmH2O

Serce i układ krążenia

 • Defibrylacja, kardiowersja i stymulacja z użyciem prawdziwego sprzętu
 • Automatyczny zapis w logu wartości dostarczonej energii przy defibrylacji i stymulacji
 • Pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową i „na palec”
 • Możliwość wykonania EKG, zapis z 5 odprowadzeń
 • Osłuchiwanie serca – dźwięki: prawidłowy, S3, S3 i S4, S4, wczesnypóźny szmer skurczowy i inne z regulacją głośności
 • Stymulacja systemowa – ustawienie częstości stymulacji w zakresie 0 – 120 bpm
 • Ustalenie progu stymulacji w zakresie 0 – 190 mA
 • Regulacja częstości akcji serca w zakresie 30 – 220 bpm
 • Ustawienie rzutu serca w zakresie 0 – 30 L/min z fizjologiczną odpowiedzią
 • Baza rytmów serca – 69 rytmów
 • Możliwość ustawienia PEA dla każdego rytmu
 • Obustronne tętno: szyjne, ramienne, promieniowe, udowe i na stopach, zsynchronizowane z zapisem EKG
 • Tętno może zostać dowolnie wyłączane/włączane aby symulować np. centralizację krążenia
 • Automatyczne wyłączenie tętna w przypadku znacznego spadku ciśnienia krwi
 • Ośrodkowe ciśnienie żylne (CVP) – zakres regulacji: 10 – 25 mmHg skurczowe i rozkurczowe
 • Ustawienie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w tętnicy płucnej (PAP) w zakresie 0 – 50 mmHg
 • Ustawienie ciśnienia zaklinowania (PCWP) w zakresie 10 – 100 mmHg
 • Przedwczesne skurcze serca (PVC) z możliwością ustawienia prawdopodobieństwa w zakresie 0 – 90%
 • Zmiana pH krwi z fizjologiczną reakcją organizmu
 • Regulacja czynników kurczliwości lewej i prawej komory, pojemności żylnej, podatności tętnic płucnych – symulacja niewydolności prawo i lewokomorowej

Neurologia

 • Oczy z 3-stopniową regulacją szerokości źrenic
 • Zmienna częstotliwość mrugania regulowana w oprogramowaniu, automatycznie zmieniająca się, w zależności od stanu pacjenta
 • Możiwość zmiany ciśnienia wewnątrzczaszkowego z regulacją
 • Wywołanie blokady mięśni poprzecznie prążkowanych z poziomu oprogramowania

Wkłucia i funkcje urazowe

 • Dostęp dożylny centralny poprzez cewnik w żyle szyjnej z podawaniem płynów
 • Dostęp dożylny obwodowy
 • Wkłucie doszpikowe - prawy piszczel
 • Wydzielanie płynu z oczu, uszu, nosa i ust

RKO

 • Czujnik prawidłowego położenia rąk
 • Poprawnie wykonywana resuscytacja skutkuje wzrostem ciśnienia krwi, wygenerowaniem fali tętna, odczytem kapnometru
 • Pomiar głębokości i częstości uciśnięć z zapisem w logu.
 • Standardy resuscytacji zgodne z wytycznymi PALS

Układ moczowy i pokarmowy

 • Cewnikowanie z grawitacyjnym wypływem moczu
 • Wymienne genitalia
 • Osłuchiwanie perystaltyki w 4 kwadrantach z regulacją głośności

Metabolizm

 • Funkcje metaboliczne są modelowane przez fizjologię
 • Poziom gazów we krwi jest zależny od ilości O2 i CO2 w pęcherzykach płucnych, działań uczestników symulacji
 • Kwasica i zasadowica sterowana z poziomu oprogramowania

Leki i dźwięki

 • Dołączony system transmisji dźwięku pozwala na stosowanie własnych odgłosów
 • Automatycznie reaguje na dany lek, zgodnie z jego farmakokinetyką
 • Wszystkie reakcje na leki są zgodne z fizjologią i zależne od stanu pacjenta

Informacja ogólna

Skład zestawu:

 • Symulator PediaSIM
 • Komputer instruktora
 • Oprogramowanie Muse
 • 2 profile pacjenta
 • 6 symulowanych przypadków medycznych (SCE)
 • Jednostka zasilania i komunikacji
 • 4 licencje do pisania scenariuszy
 • Monitor pacjenta TouchPro
 • Przenośny kompresor
 • Elektroniczna instrukcja obsługi
 • Plan asekuracyjny CAE – obsługa klienta oraz obsługa techniczna wraz z programem Training for life z możliwością odnowienia

PediaSIM HPS – opcja

Zawiera te same funkcje co PediaSIM z dodatkowym wsparciem dla znieczulenia i zabezpieczania dróg oddechowych oraz gazów anestezjologicznych i medycznych. W skład zestawu PediaSIM HPS wchodzi:

 • Symulator
 • Komputer instruktora
 • „Szafa” kontrolna
 • Oprogramowanie Muse
 • 2 profile pacjenta
 • 13 symulowanych przypadków medycznych (SCE)
 • Edytor farmakologii
 • Zestaw do rozpoznawania leków
 • W pełni funkcjonalny interfejs monitora

Opcjonalnie:

 • Tablet PC
 • Zestaw elektrod samoprzylepnych
 • Walizka
 • Plug and play dla wersji dorosłej
 • Wymiary: 122 cm, 17,24 kg
 • Zakres temperatur pracy: 5oC – 40oC
 • Wilgotność: 0 – 90% niekondensująca

Zadaj pytanie