Przejdź do treści

Symulatory wirtualnego pacjenta

Przedstawiamy nowy model, zbudowany na zasadzie "z dołu do góry" - z komórek do narządów i całych układów. W rezultacie otrzymujemy najlepszą możliwą korelację odpowiedzi modelu i rzeczywistego zachowania organizmu. Pozwala on zapewnić podejście systemowe do patologii, mechanizmów ich powstawania oraz do procesu samego leczenia.

Rdzeniem symulatora jest model , który używa potężnych ilości danych. Przykładowo, 541 metabolitów oraz 424 enzymów zostało użytych w celu reprezentacji każdego organu. Pozwala to symulować procesy typowe dla tętnic, żył, naczyń włosowatych w organach. Symulacja przepływu krwi w każdym naczyniu obejmuje 292 metabolity i 7 rodzajów gazów. Każda modelowana komórka zawiera 146 metabolitów. Całkowita liczba parametrów użytych do opisania 16 organów i układów wynosi około 132880…

Na dzień dzisiejszy, nasz system obejmuje model pełnej skali ludzkiego organizmu, w tym wszystkich normalnych fizjologicznych, biofizycznych i biochemicznych procesów w poszczególnych narządach i układach i zapewnia generowanie wszystkich wymaganych wskaźników i sygnałów, m.in. 12 odprowadzeń EKG z mikroprądów w komórkach serca.Układ generuje wszystkie parametry z organizmu, takie jak np. EKG, "od zera" (z poziomu komórki do narządów i układów).Moduł biochemicznych i enzymatycznych przemian jest rdzeniem systemu co zapewnia działanie pozostałych modułów, w sposób podobny do procesów w rzeczywistym organizmu.

W szystkie symulowane procesy są ze sobą powiązane, zmiana w każdym z modułów systemu prowadzi do odpowiednich zmian w całym systemie.

System może symulować scenariusze różnych procesów patologicznych na poziomie różnych układów i narządów w tym samym modelu.

Model ten może być zaangażowany w edukacji we wszystkich teoretycznych dziedzinach medycznych, w tym biofizyce, fizjologii, biochemii.

Photos
Videos
  • Wirtualny pacjent BODYINTERACT
    BODYINTERACT

    AKCELERATOR PROCESU UCZENIA SIĘ DLA STUDENTÓW MEDYCYNY I PIELĘGNIARSTWA
    Skoncentrowany na uczącym się | Interdyscyplinarny | Podobny do gry