Przejdź do treści

WIRTUALNY PACJENT BODYINTERACT

AKCELERATOR PROCESU UCZENIA SIĘ DLA STUDENTÓW MEDYCYNY I PIELĘGNIARSTWA
Skoncentrowany na uczącym się | Interdyscyplinarny | Podobny do gry

KRYTYCZNE MYŚLENIE · PODEJMOWANIE DECYZJI · KOMUNIUKACJA I PRACA ZESPOŁOWA

ZUPEŁNIE JAK W PRAWDZIWYM SWIECIE
Łączący wszystkie zasoby i dane, wykorzystujący dynamiczny model fizjologiczny, zawierający setki wbudowanych stanów zdrowotnych,
testów laboratoryjnych, wykresów EKG, wyników, interwencji i terapii, jak również wyjątkowe narzędzia dostarczające informacji zwrotnej. Zdobywanie wiedzy stanie się znacznie bardziej efektywne

Photos