Перейти к основному содержанию

Support

Scenariusze symulacyjne

Scenariusze symulacyjne do symulatorów CAE Healthcare zapewniają skuteczne rozwiązanie umożliwiające szybką i łatwą integrację symulacji pacjenta w określonych programach nauczania.

Moduły zapewniają dokładnie zdefiniowane Symulowane Przypadki Kliniczne (ang. Simulated Clinical Experiences - SCE) zaprojektowane z myślą o imersji studentów w środowisku klinicznym i rozwijania kluczowych umiejętności do zapewnienia najwyższej jakości opieki.

SCE zawierają na przykład streszczenie odpowiedniego scenariusza, informacje o pacjencie, cele dydaktyczne i parametry do kontroli wyników, notatki dla prowadzącego, listę wyposażenia i materiałów, referencje i aplikacje.

W przypadku zainteresowania, bardzo prosimy o wybór scenariusza w celu przejścia do formularza kontaktowego.

 

 

Opieka pielęgniarska  dorosłych

(Apollo, iStan, HPS, METIman)

• Ostry zespół wieńcowy i ostry zawał mięśnia sercowego

• Ostra niewydolność oddechowa wtórna do urazu i zapalenie płuc po anestezji

• Reakcja anafilaktyczna na przetaczanie krwi

• Opieka domowa dorosłego z astmą

• Podstawowa ocena dorosłego pacjenta z astmą

• Podstawowa ocena pooperacyjna po resekcji żołądka

• Bioterroryzm

• Zatrzymanie krążenia

• Epizod mózgowo-naczyniowy

• Postępowanie w bólu klatki piersiowej pacjenta chirurgicznego

• Drenaż klatki piersiowej i ogólna pielęgnacja

• Przewlekła cukrzyca

• Zaostrzenie POChP z niewydolnością oddechową

• Kwasica ketonowa w cukrzycy

• Przedawkowanie leków nasennych

• Uraz nadbrzusza w wypadku komunikacyjnym

• Krwawienie wewnętrznei wstrząs hipowolemiczny

• Pooperacyjna opieka nad pacjentem z pękniętym uchyłkiem

• Pooperacyjna zatorowość płucna

• Pacjentka w ciąży w pierwszym trymestrze z zaburzeniem równowagi elektrolitowej wtórnym do wymiotów ciężarnych (HG)

• Przedoperacyjna opieka nad pacjentem z planową cholecystektomią

 

 

Zaawansowana Pomoc Kardiologiczna (ACLS)

(Apollo, iStan, HPS, METIman)

• Ostry zespół wieńcowy

• Ostry udar mózgu

• Asystolia

• Bradykardia i blok serca

• Aktywność elektryczna bez tętna (PEA)

• Bezobjawowy częstoskurcz komorowy i Migotanie komór

• Zatrzymanie oddechu

• Tachykardia Nadkomorowa

• Migotanie komór i AED

• Tachykardia komorowa

• Nowy moduł zgodnie z wytycznymi AHA 2015

 

 

Udrażnianie dróg oddechowych I

(Apollo, iStan, HPS, METIman)

 

•Sepsa brzuszna

•Ostre pęknięcie mięśnia brodawkowatego

•Zatrucie alkoholowe

•Przeciek przez anastomozy

•Pooperacyjna hipoksemia

•Ciężkie pozaszpitalne zapalenie płuc

•Ciężkie zaostrzenie POChP

•Nieplanowana ekstubacja

 

 

 

 

 

 Ratownictwo medyczne  EMS I

(Apollo, iStan, HPS, METIman)

 

•Astma dorosłych

•Zaburzony stan psychiczny/ zatrzymanie akcji serca

•Epizod mózgowo-naczyniowy

•Udar mózgu

•Wprowadzenie do rozpoznawania prawidłowych odgłosów ciała

•Okresowy bezdech

•Zapalenie płuc

•Zator płucny

•Leki dróg oddechowych

•Uszkodzenie rdzenia kręgowego

•Urazy termiczne           

 

Ratownictwo medyczne   EMS II

Apollo, iStan, HPS, METIman)

 

•Szybka intubacja

•Asystolia

•Krwiak nadtwardówkowy

•Zaburzenia elektrolitowe Przedawkowanie heroiny

•Zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego

•Kamienie moczowe

•Megacode Challenge

•Obrażenia miednicy i nóg

•Odma prężna

 

 

 

 

 

 

Ratownictwo medyczne   EMS III

Apollo, iStan, HPS, METIman)

 

•Ostry zespół wieńcowy

•Ostry zawał mięśnia sercowego z hipotensją   

•Intubacja dróg oddechowych

•Zmieniony stan psychiczny

•Zatrzymanie akcji serca

•Cukrzycowa kwasica ketonowa

•Wiotka klatka piersiowa  i uszkodzenia rdzenia kręgowego

•Liczne rany postrzałowe

•Niestabilna dławica piersiowa

•Migotanie komór i częstoskurcz komorowy bez tętna

 

Ratownictwo medyczne   EMS IV

Apollo, iStan, HPS, METIman)

 

•Tętniak aorty brzusznej

•Alkoholowe zapalenie

•żołądka/krwawienie z wrzodu/ żylaki przełyku

•Zatrucie chlorem

•Utopienie w zimnej wodzie i hipotermia

•Wypadek motocyklowy z urazowym wytrzewieniem

•Zatrucie organofosforanem

•Ukąszenie grzechotnika

•Przełom sierpowatokrwinkowy

•Spontaniczne pęknięcie łożyska

•Pacjent ze stomią

•Drgawki

•Sepsa

•Częstoskurcz nadkomorowy

•Infekcja górnych dróg oddechowych

 

 

Ratownictwo medyczne   EMS V

Apollo, iStan, HPS, METIman)

•Ból brzucha

•Ocena podstawowa

•Zamknięty uraz głowy

•Zapalenie nagłośni

•Złamanie kości udowej

•Uraz mnogi

 

Ratownictwo medyczne   EMS VI

Apollo, iStan, HPS, METIman)

 

•Atak astmy z szybką intubacją

•Przedawkowanie blokerów kanałów wapniowych

•Zastoinowa niewydolność serca i kontrapulsacja wewnątrzaortalna

•Moczówka prosta z urazowym uszkodzeniem mózgu

•Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego

•Uraz elektryczny z rabdomiolizą

•Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA)

•Niewydolność nerek z

•Hiperkalemia i liczne zaburzenia rytmu serca

•Sepsa, SIRS i MODS

•Przedawkowanie ketaminy

 

 

 

 

Stany nagłe niemowląt

(BabySIM)

•Uraz na skutek poparzenia

•Porażenie prądem

•Wstrzyknięcie jadu

•Rana postrzałowa

 

 

 

 

Stany nagłe  w pediatrii

(PediaSIM HPS, PediaSIM ECS)

•Poparzenie

•Porażenie prądem

•Wstrzyknięcie jadu      

•Zaostrzenie POChP

•Rana postrzałowa        

•Krwotok z układu pokarmowego

•Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

•Pourazowe uszkodzenie mózgu            

 

 

 

 

Opieka  pielęgniarska nad niemowlęciem

(BabySIM)

•Opuszczony zdrowy noworodek

•Opieka nad dzieckiem z zapaleniem oskrzeli RSV

•Wrodzone wady serca

•Przepuklina oponowo-rdzeniowa

•Noworodek z niewydolnością oddechową

•Dziecko z sepsą wtórną w wyniku pęknięcia błon płodowych

•Zespół dziecka potrząsanego

•Noworodek z kontaktem z substancjami zakazanymi

 

Edukacja interpersonalna (IPE)

•Ostry zespół wieńcowy

•Alkoholowy zespół abstynencyjny

•Zatrzymanie krążenia

•Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

•Cukrzycowa kwasica ketonowa

•Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe

•Schyłek życia

•Śródoperacyjna hipertermia złośliwa

•Poważne krwawienie poporodowe wynikające z atonii macicy

•Sepsa, SIRS, MODS

 

 

 

Trening Ukierunkowanych  na Pacjenta postępowań  w przypadkach nagłych (PACT) (Apollo, iStan, HPS, METIman)

 

•Ostry zawał mięśnia sercowego

•Ostra niewydolność nerek

•Zespół ostrej niewydolności oddechowej

•Udrażnianie Dróg Oddechowych

•Zmieniony stan świadomość

•Astma

•Pień mózgu

•Przewlekła obturacyjna choroba płuc

•Nadciśnienie

•Obniżone ciśnienie

•Stan pod wpływem alkoholu 1

•Stan pod wpływem alkoholu 2

•Choroby nerwowo-mięśniowe 1

•Choroby nerwowo-mięśniowe 2

•Zapalenie otrzewnej

•Sepsa 1

•Sepsa 2

•Transport

•Pourazowe uszkodzenie mózgu 1

•Pourazowe uszkodzenie mózgu 2

 

 

Podstawy praktyki pielęgniarskiej

(Apollo, iStan, HPS, METIman)

 

•Podstawowa ocena dorosłego pacjenta z astmą

•Podstawowa ocena pacjenta kardiologicznego

•Podstawowa ocena pacjenta z przeszczepem biodra

•Podstawowa ocena nastoletniego sportowca z zaburzeniami równowagi płynowej i
             elektrolitowej

•Drenaż klatki piersiowej i ogólna ciągła pielęgnacja

•Pooperacyjna opieka nad pacjentem z powikłaniami: Niedrożność jelit

•Pooperacyjna opieka nad pacjentem z zakrzepicą żył głębokich

•Przedoperacyjna opieka nad pacjentem z planową cholecystektomią

•Sprawdzenie umiejętności

•Odsysanie i pielęgnacja dróg oddechowych w hipoksji

 

 

Opieka  pielęgniarska  w pediatrii

(PediaSIM HPS, PediaSIM ECS)

•Nieprawidłowe zmiany rytmu serca u 6-letniego pacjenta

•Zatrucie acetaminofenem

•Amputacja wtórna do kostniakomięsaka

•Atak astmy u pacjenta pediatrycznego

•Opieka nad małym dzieckiem z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych

•Mukowiscydoza

•Cukrzycowa kwasica ketonowa i zapalenie płuc

•Zaburzenie równowagi płynowej i elektrolitowej

•Aspiracja ciała obcego

•Pacjent pediatryczny z sepsą wtórną do pękniętego wyrostka robaczkowego

•Terroryzm - atak środkiem chemicznym

•Pourazowe uszkodzenie mózgu

 

 

Program Integracji Programu Nauczania Pediatrycznego (PNCI)

(Apollo, iStan, HPS, METIman)

 

PNCI jest kompletnym pakietem edukacyjnym, który integruje przedoperacyjny program pielęgniarski z wysokiej jakości symulacją pacjenta.

Obejmuje kompetencje w zakresie krajowych celów bezpieczeństwa.

•Moduły dydaktyki dorosłych

•Ocena (8 SCE)

•Podstawy (9 SCE)

•Przypadki medyczno-chirurgiczne (12 SCE)

•Stany nagłe (26 SCE)

•Stany przewlekłe (10 SCE)

•Społeczeństwo (5 SCE)

•Położnictwo (5 SCE)

•Przywództwo (1 SCE)

•Moduły dydaktyki pediatrycznej

•Niemowlęta (8 SCE)

•Pediatria (16 SCE)        

 

Szybka ocena i interwencja

(Apollo, iStan, HPS, METIman)

•Ostry niedokrwienny incydent mózgowonaczyniowy (CVA)

•Reakcja anafilaktyczna na przetaczanie krwi

•Zatrzymanie krążenia

•Opieka nad pacjentem z drgawkami    

•Zawał mięśnia sercowego

•Opieka pooperacyjna nad cukrzykiem Sepsa z hipotensją

•Krwotok pooperacyjny

•Pogarszający się stan pacjenta z POChP

•Opracowano we współpracy z:

•Zakrzepicę żył głębokich, Zatorowość płucna  

 

Symulacja edukacji oddechowej  Program (RESP)

(Apollo, iStan, HPS, METIman)

RESP I

•Ocena podstawowa astmy

•Ocena podstawowa rozedmy

•Podstawowa wentylacja mechaniczna

•Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

•Przedawkowanie narkotyków

•Zespół Guillain-Barré z wentylacją mechaniczną

•Zdrowy wentylowany pacjent z tracheostomią w domu

•Zawał mięśnia sercowego

•Opieka paliatywna

•Bezdech senny             

 

RESP II

•ACLS ARDS

•Świadoma sedacja

•Hemodynamika i

•Reintubacja wentylowanego pacjenta

•Mechanika i BiPAP

•Transport wentylowanego pacjenta

•Leczenie zaawansowanej astmy

•Leczenie urazu klatki piersiowej

•Leczenie zaostrzenia POChP

•Leczenie izolowanego pacjenta

 

 

RESP III

 

•Stwardnienie zanikowe boczne ALS (choroba Lou Gehriga)

•Zatrucie tlenkiem węgla

•Opieka u pacjenta z tracheotomią

•Fizjoterapia klatki piersiowej

•Mukowiscydoza

•Leczenie astmy przy użyciu Heliox

•Tonięcie

•Zablokowane drogi oddechowe

•Leczenie pacjenta oparzonego

•Odłączenie od respiratora

 

 

 

Moduły dydaktyczne Athena

•Opieka pielęgniarska  dorosłych

•EMS I

•RESP I

•ACLS 2015

 

Ratownictwo Taktyczne (TCCC)

(Apollo, iStan, HPS, METIman)

 

•Reakcja alergiczna

•Amputacja, pourazowe uszkodzenie mózgu (TBI) i uraz brzucha

•Poszarpane ramię

•Uraz ciśnieniowy/Choroba dekompresyjna

•Uraz na skutek wybuchu

•Oparzenia i wstrząs neurogenny

•Zatrzymanie akcji serca

•Uraz szyi

•Zamknięty uraz głowy, uraz Klatki piersiowej i brzucha

•Zamknięty uraz głowy i tępy uraz klatki piersiowej

•Podtopienie w zimnej wodzie

•Odwodniony snajper

•Cukrzyk ze zmienionym stanem psychicznym

•Ekspozycja na toksynę nerwową          

•Upadek z wysokości

•Klatka piersiowa cepowa i uszkodzenia rdzenia kręgowego

•Rana postrzałowa

•Uraz głowy i złamanie kości udowej

•Uraz bioder, miednicy i mostka

•Amputacje kończyn dolnych i oparzenia

•Liczne rany postrzałowe

•Uraz mnogi w wyniku walki wręcz

•Uraz miednicy i odma opłucnowa

•Uraz miednicy i kończyn dolnych

•Zatrucie/Przedawkowanie

•Niewydolność oddechowa

•Drgawki

•Odma prężna

•Uraz z hipoglikemią

 

 

Nagłe stany położnicze

(Lucina)

•Anafilaksja w ciąży

•Przewlekła hipoksja związana z niewydolnością łożyska

•Utrata sygnału akcji serca płodu

•Nieuważny monitoring akcji serca matki

•Poważne odklejenie łożyska

•Hipotensja matki po znieczuleniu zewnątrzoponowym

•Sepsa matki

•Indukowany oksytocyną tachysystole macicy

•Nawracające zwolnienia wywołane zaciśnięciem pępowiny

•Niekontrolowana cukrzyca ciążowa

 

 

Krytyczne epizody sercowo-płucne (CCS)

(Apollo, iStan, HPS, METIman)

•Ostra reakcja alergiczna

•Ostra astma

•Poparzenie dróg oddechowych

•Przedawkowanie heroiny

•Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego

•Angina Ludwiga

•Rany kłute w górnej część szyi Przedawkowanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych

Reago Group Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

w przypadku zainteresowania scenariuszem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Prosimy podać typ, model i numer seryjny posiadanego symulatora oraz nazwę scenariusza.
Missing view, block "gavias_tico_contactblock"