Перейти к основному содержанию

Polecamy kursy: „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii”

Polecamy kursy: „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii”

O projekcie: 

Projekt szkoleniowy pt. „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii” nakierowany jest na rozwój kompetencji zawodowych ratowników medycznych z zakresu hipotermii poprzez rozpowszechnienie wiedzy na temat hipotermii i właściwych procedur postępowania ratunkowego z chorymi wychłodzonymi. W ramach projektu planowane jest przeszkolenie 480 ratowników medycznych z zakresu postępowania ratunkowego u osób wychłodzonych. Efektem powinno być szybsze wdrażanie leczenia pozaustrojowego i zmniejszenie ilości zgonów u pacjentów. Kompetencje z zakresu przeciwdziałania hipotermii są istotne dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych społeczeństwa, gdyż wbrew obiegowej opinii hipotermia nie ogranicza się wyłącznie do wypadków mających miejsce w warunkach górskich czy w okresie zimowym, ale jest również identyfikowana u ofiar ciężkich urazów (np. komunikacyjnych) i w związku z tym może potencjalnie dotknąć każdego uczestnika wypadku.