Przejdź do treści

Szkolenie z symulacji medycznych

  • 3B Birthing Simulator PRO
    3B Birthing Simulator PRO
    Symulacja położnicza w celu zwiększenia efektów treningu: Symulator narodzin 3B Scientific® P90 PRO został opracowany z myślą o szkoleniu umiejętności w zakresie normalnych dostaw, w przypadku skomplikowanych dostaw oraz w nagłych przypadkach położniczych. Symulacja położnicza udowodniła, że ​​udoskonala szkolenie w zakresie umiejętności dostarczania, przestrzegania protokołów i reagowania w sytuacjach awaryjnych.
  • 3B Birthing Stages Trainer
    3B Birthing Stages Trainer
    Stażyści i studenci w położnictwie i położnictwie mogą ćwiczyć prawidłową ocenę postępu porodu poprzez badanie dotykowe przy użyciu trenera etapów porodowych. Dzięki ćwiczeniu na trenerach etapów porodowych można znacznie poprawić standard praktyki klinicznej w położnictwie i położnictwie.