Przejdź do treści

Caesar - Symulator pacjenta urazowego

Gdy wytrzymałość nie jest opcją

Wyjątkowo trwały, niewiarygodnie wytrzymały, Caesar pozwala na ekstremalną symulację scenariuszy pacjenta urazowego. Żołnierze oraz służby medyczne mogą ćwiczyć prawdziwą dekontaminację oraz doskonalić procedury ratunkowe i ewakuacyjne. Dodatkowo Caesar przygotowuje medyków na najbardziej ekstremalne sytuacje dzięki zbiornikowi krwi o pojemności 1,4 litra i 6 portach krwotoków. Caesar został zaprojektowany z myślą o trwałości i przeciwstawieniu się warunkom terenowym, w których większość symulatorów zawodzi. Surowy klimat, wymagający teren, ewakuacje – Caesar pokonuje te przeszkody zachowując płynność działania oraz technologiczną sprawność.


Zestawienie Parametrów

Urazowe

 • Krwawienie i utrata płynów ma odbicie na fizjologii symulatora – obfite krwawienie powoduje wstrząs hipowolemiczny i automatyczną zmianę parametrów
 • 6 miejsc krwawienia: kończyny górne i dolne, górna część tułowia i brzuch
 • Wewnętrzny zbiornik krwi o pojemności 1,4 litra
 • Krwawienie z dużym ciśnieniem
 • Sensory zlokalizowane na udach i ramionach automatycznie wykrywają założenie opaski uciskowej iniwelują krwawienie
 • Scenariusze wojskowe i cywilne do wyboru
 • Wszystkie kończyny można odłączyć by symulować amputacje
 • Oczy i mowa odzwierciedlają stan świadomości symulatora, przypadki medyczne
 • Pełny zakres ruchu pleców, szyi a także w stawach: ramiennych, łokciowych, nadgarstkowych, biodrowych, kolanowych i skokowych. Symulator można ustawić w pozycji siedzącej – którą utrzyma a także ułożyć w pozycji bezpiecznej.
 • Oczy i mowa symulatora odzwierciedla jego poziom bólu i świadomości. Wzór mówienia zmienia się gdy medyk jest w pobliżu i wdraża leczenie.
 • Głos słyszalny z odległości nawet do 120 metrów
 • Wgrane odgłosy mowy i dźwięki

Wytrzymałość

 • Symulator spełnia normę IP-539 – pyłoodporność oraz odporność na natryskiwanie strumieniem wody – można przeprowadzać prawdziwą dekontaminację
 • Symulator wspiera standardy ewakuacji pacjenta na polu walki lub w trudnych warunkach terenowych dzięki zaawansowanemu zakresowi ruchu w stawach
 • Odporność na uderzenia, upadek, wibracje i ciągnięcie potwierdzona licznymi testami
 • Wsparcie dla akcji ratunkowych wymagających podnoszenia, wciągania, wydobycia
 • Odporność na srogą temperaturę, wilgotność, piasek, kurz i pył

Drogi oddechowe i oddychanie

 • Drogi oddechowe wykonane na podstawie skanu TK prawdziwego człowieka
 • Wentylacja przez usta i nos
 • Ustawienie stężenia tlenu podczas wentylacji workiem samorozprężalnym z fizjologiczną reakcjąi detekcją wentylacji
 • Uniesienie brody/wysunięcie żuchwy
 • Wywołanie niedrożności górnych dróg oddechowych – brak, początkowa, częściowa, całkowita
 • Niedrożność oskrzela prawego i lewego – ustawiana niezależnie w oprogramowaniu
 • Detekcja wentylacji workiem samorozprężalnym z unoszeniem klatki piersiowej
 • Obustronne i jednostronne unoszenie/opadanie klatki piersiowej podczas oddechu
 • Oddech spontaniczny
 • Możliwość regulacji poziomu saturacji zsynchronizowane z monitorem pacjenta
 • Objętość wewnątrzopłucnowa z możliwością ustawiania w zakresie 0 – 2500 ml dla prawej i lewej strony – symulacja odmy opłucnowej
 • Obustronne odbarczenie odmy w II przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowoobojczykowej, 2 wymienne wkłady w zestawie, każdy z nich pozwala na maksymalnie 75 nakłuć

Serce i układ krążenia

 • Defibrylacja poprzez oprogramowanie
 • Stymulacja systemowa – ustawienie częstości stymulacji w zakresie 0 – 120 bpm
 • Ustalenie progu stymulacji w zakresie 0 – 190 mA
 • Regulacja częstości akcji serca w zakresie 30 – 220 bpm
 • Ustawienie rzutu serca w zakresie 0 – 30 L/min z fizjologiczną odpowiedzią
 • Baza rytmów serca – 69 rytmów
 • Możliwość ustawienia PEA dla każdego rytmu
 • Obrazowanie przebiegu 12 odprowadzeniowego EKG na monitorze pacjenta
 • Obustronne tętno: szyjne, promieniowe, udowe, grzbietowe stopy z możliwością wyłączenia obwodowegotętna niezależnie dla każdego miejsca
 • Ośrodkowe ciśnienie żylne (CVP) – zakres regulacji: 10 – 25 mmHg skurczowe i rozkurczowe
 • Ustawienie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w tętnicy płucnej (PAP) w zakresie 0 – 50 mmHg
 • Ustawienie ciśnienia zaklinowania (PCWP) w zakresie 10 – 100 mmHg
 • Przedwczesne skurcze serca (PVC) z możliwością ustawienia prawdopodobieństwa w zakresie 0 – 90%

Urazy i krwotoki oraz podaż płynów

 • Realna odpowiedź fizjologiczna na utratę płynów – wstrząs hipowolemiczny
 • Ustalenie objętości utraconej krwi w zakresie 0 – 6 litrów w ciągu wybranego czasu np. 3l w ciągu 30 minut lub jednorazowo np. pacjent utracił 3l krwi
 • Ustalenie objętości utraconego osocza w zakresie 0 – 6 litrów w ciągu wybranego czasu np. 3l w ciągu 30 minut lub jednorazowo np. pacjent utracił 3l osocza
 • Infuzja koloidów i krystaloidów – z regulacją objętości (0 – 6 litrów) w czasie
 • Infuzja krwi pełnej z regulacją objętości oraz czasu jej podawania
 • 2 kanały krwawienia – z możliwością określenia rodzaju krwawienia (żylne lub tętnicze) jego obfitości oraz lokalizacji: 6 miejsc krwawienia

Wkłucia

 • Obustronne wkłucia dożylne w dole łokciowym i grzbiecie dłoni
 • Wkłucie doszpikowe w mostek z podaniem płynu

Neurologia

 • Mruganie – wolne, szybkie, normalne
 • Reakcja źrenic na światło - reagujące, rozszerzone, zwężone, niereagujące
 • Ustawienie źrenic – szpilkowate, rozszerzone, zwężone, normalne
 • Ustawienie ciśnienia śródczaszkowego
 • Wywołanie blokady nerwowo – mięśniowej z realną, fizjologiczną odpowiedzią ciała

Leki

 • Automatycznie rozpoznaje 13 dożylnych i wziewnych leków
 • Automatyczna reakcja na leki, zgodna z fizjologią zależna od dawki, skorelowana z czasem działania leku

Informacja ogólna

Skład zestawu:

 • Symulator Pacjenta urazowego w dwóch opcjach: z dwiema zdrowymi kończynami dolnymi, lub amputacją prawej.
 • Jednostka sterująca – tablet PC
 • Oprogramowanie Muse
 • 3 profile pacjenta
 • 10 Symulowanych przypadków medycznych (SCE)
 • 4 licencje do pisania scenariuszy
 • Elektroniczna instrukcja obsługi
 • Plan asekuracyjny CAE – obsługa klienta oraz obsługa techniczna wraz z programem Training for life z możliwością odnowienia

Opcjonalnie:

 • Ładowarka i wymienna bateria do tabletu PC
 • Dodatkowa bateria i ładowarka do Symulatora
 • Zdrowa prawa noga
 • Lewa noga z urazem od wybuchu
 • Lewa noga z amputacją poniżej kolana
 • Lewa noga z urazem od odłamków poniżej kolana
 • Prawa noga z urazem od odłamków poniżej kolana
 • Lewe ramię z licznymi urazami od odłamków
 • Prawe ramię z licznymi urazami od odłamków
 • Rana postrzałowa prawej dłoni
 • Liczne rany postrzałowe brzucha
 • Przedramię z urazem nadgarstka
 • Rana twarzy
 • Wymiary - 192 cm, 68 kg
 • Zakres pracy w temperaturach: 2oC – 42oC
 • Czas pracy – 6 godzin
 • Wilgotność: 0 – 90% niekondensująca

Zadaj pytanie